Controleurs

Onze vereniging heeft haar eigen verenigingscontroleurs. Zij zorgen ervoor dat u op een goede manier uw sport of hobby kunt beoefenen. Onder andere door het zwartvissen en overlast tegen te gaan. Ook zijn zij de oren en ogen van de vereniging. Onze controleurs komen met veel leden in contact, en luisteren naar wat er speelt langs de waterkant.

Er wordt gelet op vissen met levend aas, gesloten tijd aassoorten, gesloten tijd vissoort. Vissen met meer dan 2 hengels, Vispas, etc.

Mocht een verenigingscontroleur een overtreding constateren dan zal hij u op deze overtreding wijzen en u verzoeken er mee te stoppen. Mocht hier geen gehoor aangegeven worden kan hij de hulp van een BOA of politieambtenaar inroepen.

Als een BOA of Politieambtenaar deze overtreding constateren, dan zal hij of zij vaak direct verbaliserend optreden.

Sonde geld dus zorg dat je je papieren in orde hebt en je aan de regels houdt.

Onze verenigingscontroleurs:

Dennis Visser
06-11358303

Harrie van Breugel
06-27126390

Wesley van Emmerik
06-52035214

Fred Meulensteen

Tevens zijn overige bestuursleden bevoegd tot het controleren van de benodigde Vis papieren.